Onteigeningsprocedure

Home / Onteigeningsprocedure

Onteigeningsprocedure

Zoekt u naar informatie over een onteigeningsprocedure? Dan kan Van der Lelij Vastgoed u verder helpen. Wij beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van agrarisch advies en bemiddeling. Wij kunnen u adviseren op het gebied van onteigeningen. Een onafhankelijk specialist zorgt er namens u voordat u precies weet hoe u moet handelen tijdens een onteigeningsprocedure. Heeft u vrijblijvende vragen? Neem dan telefonisch contact op via 038 – 333 83 57 of stuur een mail naar info@lelij.nl. Wij helpen u graag verder! Neem contact op!

Neem contact met ons op

Verkoop van uw agrarische objecten;

Aankoop van uw toekomstig bedrijf;

Oplossingen bij het overnameproces;

Overleg met uw pachter of verpachter over beëindiging van de pacht;

Taxatie bij herwaardering grond en bedrijf;

Taxatie bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, verplaatsing of emigratie;

Advies bij kavelruil en ruilverkaveling;

Advies bij verkoop aan overheden en projectontwikkelaars;

Fiscaal maatwerk bij verkoop of verplaatsing;

Uitdagingen in de sfeer van ruimtelijke ontwikkelingen;

Wat is een onteigeningsprocedure precies?

Van een onteigeningsprocedure is sprake wanneer de overheid bij u aanklopt voor het overnemen van uw grond en de eventuele gebouwen die zich daarop bevinden en u het niet eens kunt worden over de vergoeding die hiertegenover zou moeten staan. In dat geval start de overheid bij de burgerrechter een procedure om u te onteigenen. Dat wil zeggen dat de rechter de hoogte van uw schadevergoeding bepaalt. Van der Lelij Vastgoed kan u hierin adviseren.

Hoe verloopt een onteigeningsprocedure?

Wanneer de overheid u te kennen geeft uw grond over te willen nemen, bijvoorbeeld voor de bouw van een weg, brug of spoorlijn, dan is de eerste stap zelf onderhandelen. In de regel is het echter zo dat de overheid u een bod doet en daar niet of nauwelijks van afwijkt. Gaat u hier niet mee akkoord, dan volgt de onteigeningsprocedure. Deze verloopt via een vast protocol en is eigenlijk onder te verdelen in twee fases: de administratieve procedure en de gerechtelijke procedure.

De administratieve procedure

Een onteigeningsprocedure begint altijd bij het officiële verzoek van het betreffende overheidsorgaan – bijvoorbeeld een gemeente of provincie – om de bezitter van bepaalde grond te onteigenen, ten behoeve van het publieke belang. De Kroon – een andere benaming voor de regering – moet beslissen of dit verzoek ingewilligd wordt of dat het publieke belang onvoldoende opweegt tegen de wens van de huidige bezitter om de grond te behouden.

Wanneer de Kroon hierover een besluit heeft genomen, hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun visie te geven op het ontwerpbesluit. Onder belanghebbenden vallen onder meer de huidige grondeigenaren, pachters, huurders en buurtbewoners. Het definitieve besluit volgt binnen zes maanden daarna.

De gerechtelijke procedure

Het is dus de Kroon die bepaalt of een verzoek tot onteigening gegrond is of niet, niet de rechter. De rechter controleert enkel of de administratieve procedure correct is uitgevoerd. Verder is de belangrijkste taak van de rechter het bepalen van de schadevergoeding die de grondbezitter toekomt. Alleen de overheid kan een dergelijke gerechtelijke procedure opstarten. U zult dan ook door de overheid gedagvaard worden en dient u te laten bijstaan door een advocaat.

Onteigeningsprocedure woning of grond

Het is erg vervelend dat de overheid uw grond nodig heeft voor het algemeen belang, terwijl u het liever wil behouden. Komt u er niet uit met de desbetreffende instantie? Of heeft u vragen over de verkoop van uw agrarische objecten? Wij adviseren u graag zodat u de beste deal krijgt. Wij kunnen u ook bijstaan bij de volgende situaties:

  • Aan- en verkoop van agrarische objecten
  • Oplossingen aandragen bij het overnameproces
  • Hulp bij aan- en verkoop van uw bedrijf
  • Overleg met pachter en verpachter over beëindiging of veranderingen bij pacht
  • Taxatie bij herwaardering grond en/of bedrijf

Dit is slechts een kleine greep uit het totaal aantal diensten van Van der Lelij Vastgoed. Wij hebben voortvarendheid en integriteit hoog in het vaandel staan. Heeft u vragen over een onteigeningsprocedure of een ander financieel vraagstuk? Twijfel niet langer en neem contact op.

Neem contact met ons op

Hoe lang duurt een onteigeningsprocedure?

Vanaf het moment dat de overheid te kennen geeft uw perceel te onteigenen, kan het nog een hele poos duren alvorens dit werkelijkheid wordt. Er zal sprake zijn van een bestemmingsplan, waarvan de vaststelling al een paar jaar kan duren. Vervolgens duurt de administratieve procedure dus al gauw een halfjaar, kan er daarna zo een jaar overheen gaan alvorens de rechter het vonnis velt over de onteigening en duurt het vaststellen van de schadevergoeding niet zelden ook meer dan twee jaar. Bovendien kunnen beide partijen vervolgens nog in cassatie gaan tegen het vonnis, wat ook nog eens een jaar tot anderhalf jaar kan kosten. Al met al kan het dus zomaar zo zijn dat u vanaf het moment dat de overheid de wens tot onteigening kenbaar maakt zeven tot acht jaar moet wachten tot de definitieve beslissing over de schadeloosstelling.

Jarenlange agrarische ervaring!

Eigenaar Lourens van der Lelij heeft 10 jaar ervaring opgedaan bij een agrarisch advies- en bemiddelingsbureau. Daarna is hij gestart met Van der Lelij Vastgoed. Door zijn jarenlange ervaring is hij agrarisch gezien van alle markten thuis. Naast uw vragen over een onteigeningsprocedure kunt u ook geholpen worden bij aan- of verkoop van grond of een boerderij. Door bijscholing en diverse cursussen zijn wij van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte.

Onteigeningsprocedure? Kies voor Van der Lelij Vastgoed

Voor advies tijdens een onteigeningsprocedure kiest u voor Van der Lelij Vastgoed! Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op via 038 – 333 83 57 of stuur een mail naar info@lelij.nl. Wij helpen u graag verder met de beste adviezen tijdens een onteigeningsprocedure.

Onteigeningsprocedure
Onteigeningsprocedure

Advies van Van der Lelij Vastgoed

Agrarisch makelaardij. Dit is een vakgebied waarin Van der Lelij Vastgoed uitblinkt. Al ruim 15 jaar houden wij ons bezig met de verkoop en aankoop van agrarische objecten. Zo brengen wij vraag en aanbod op onze website bij elkaar. Daarnaast geven wij advies over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan: ruilverkaveling, verkoop aan overheid of projectontwikkelaars en onteigening. Ons motto? Altijd een praktijkgericht oplossing voor uw vraag of probleem.

Onteigeningsprocedure

Vraag direct advies over onteigening in

Een gedwongen overdracht van uw grond aan de overheid. Daar zit u als eigenaar niet op te wachten. Om deze procedure zoveel mogelijk in goede banen te leiden, bent u op zoek naar deskundig advies. Schakel hiervoor Van der Lelij Vastgoed in! Bel vandaag nog naar 038 3338357. Of stuur ons een bericht via het contactformulier. Zien wij u binnenkort op kantoor voor een vrijblijvend gesprek over onteigening?

Contactgegevens

Kluisstraat 9, 8271 XD IJsselmuiden

038-3338357

 

Hét adres voor vraagstukken over agrarisch vastgoed 

Heeft u vragen over deze of andere dan hier genoemde items?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw zaken worden door ons voortvarend en integer behandeld!