Privacy Statement

Home / Privacy Statement
Van der Lelij Vastgoed hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Van der Lelij Vastgoed is gevestigd aan de Kluisstraat 9, 8271 XD te IJsselmuiden, ingeschreven onder handelsregisternummer 05073831. Van der Lelij Vastgoed is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs-)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens en IP-adressen zijn persoonsgegevens. Tevens vallen gegevens op uw legitimatiebewijs onder persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Van der Lelij Vastgoed persoonsgegevens?

Van der Lelij Vastgoed verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Van der Lelij Vastgoed. Bijvoorbeeld indien u:

 • een aanvraag doet via de website; 
  • een overeenkomst wenst te sluiten met een cliënt van ons welke door ons wordt opgesteld;
  • een object wilt bezichtigen;
  • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
  • aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
  • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
  • inlogt via social media;
  • bij of voor ons werkzaam bent;
  • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
  • een zakelijke relatie heeft met Van der Lelij Vastgoed;
  • uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Van der Lelij Vastgoed kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 
  • schriftelijke correspondentie; 
  • het contactformulier op lelij.nl;
 • per e-mail; 
  • het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen; 
  • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Van der Lelij Vastgoed terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Van der Lelij Vastgoed?

Van der Lelij Vastgoed verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
  • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Van der Lelij Vastgoed bestelt); 
  • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.lelij.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt Van der Lelij Vastgoed persoonsgegevens?

Van der Lelij Vastgoed verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen of een overeenkomst te sluiten.

Van der Lelij Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Van der Lelij Vastgoed. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Van der Lelij Vastgoed haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Van der Lelij Vastgoed persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht (Denk aan WWFT en AVG).

Voor welke doeleinden verwerkt Van der Lelij Vastgoed persoonsgegevens?

Van der Lelij Vastgoed verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Van der Lelij Vastgoed en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
  • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
  • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
  • Het opmaken van overeenkomsten;

  • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
  • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
  • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Van der Lelij Vastgoed beschikbare (persoons-)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

Bewaartermijnen

Van der Lelij Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Van der Lelij Vastgoed hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Van der Lelij Vastgoed hen voorschrijft. Van der Lelij Vastgoed verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Van der Lelij Vastgoed en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Van der Lelij Vastgoed is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Van der Lelij Vastgoed maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Van der Lelij Vastgoed hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Van der Lelij Vastgoed neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Van der Lelij Vastgoed neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Van der Lelij Vastgoed heeft parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s, indien aanwezig, met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Van der Lelij Vastgoed bewaart eventuele camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Van der Lelij Vastgoed via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Van der Lelij Vastgoed BV
t.a.v. Privacy Officer 
Kluisstraat 9
8271 XD IJsselmuiden

Of u kunt een e-mail richten aan: info@lelij.nl

Van der Lelij Vastgoed streeft ernaar om een verzoek binnen vier weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Van der Lelij Vastgoed met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres: info@lelij.nl

Wijzigingen privacy statement

Van der Lelij Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.lelij.nl/privacy-statement/

Contactgegevens

Kluisstraat 9, 8271 XD IJsselmuiden

038-3338357

 

Hét adres voor vraagstukken over agrarisch vastgoed 

Heeft u vragen over deze of andere dan hier genoemde items?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw zaken worden door ons voortvarend en integer behandeld!