Deze grond is inmiddels verkocht!

Bent u op zoek naar landbouwgrond? Aan de Kamperwetering hebben wij een kavel van 13,39.10 hectare te koop. Heeft u interesse, informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden!
Het gaat om goede vruchtbare grond met een beschrijving klei met een kleidikte van 15 tot 20 centimeter op veen (Waardveengronden op Zeggeveen, rietzeggeveen of mesotroof broekveen) met daaronder zand op grotere diepte dan 1,20 meter. De grondwatertrap beweegt zich tussen 25-40 cm onder maaiveld als Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en tussen 50-80 cm onder maaiveld als Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG).

De grond is goed bewerkbaar en in de kavel ligt een kavelpad voor een goede ontsluiting vanaf de Kamperwetering met een lengte van ongeveer 450 meter en een breedte van ongeveer 3 meter. Wat verder van de weg af bevindt zich aansluitend aan het kavelpad een betonplaat met een oppervlakte van circa 400 vierkante meter met daarbij een hooischuur van circa 45 vierkante meter.