VAN DER LELIJ VASTGOED biedt geheel vrijblijvend te koop aan:

De authentieke vrijstaande woning en de boerderij met tuin waarin een fruitgaard (ca. 500 vierkante meter) en ondergrond en bedrijfsgebouwen uitermate geschikt voor biologische groenteteelt en het houden van vee met bijliggende cultuurgrond, gelegen aan de Kolderveen 16 te Nijeveen, Gemeente Meppel.

De locatie bevindt zich in een buurtschap met meerdere objecten waar een woonbestemming geldt. Daarnaast zijn er in de directe omgeving 2 veehouderijbedrijven met een agrarische bestemming gesitueerd op een afstand groter dan 50 meter van deze locatie.
Het rustige dorp Nijeveen ligt op loop- en fietsafstand van de woning en Meppel (ca. 4,5 kilometer) en Steenwijk (ca. 10 kilometer) zijn goed bereikbaar. In de omgeving kunt u goed terecht voor een basisschool en kleine boodschappen. In Meppel en Steenwijk zijn daarnaast goed bereikbare voorzieningen als kerk, winkels en voortgezet onderwijs aanwezig. De snelweg A32 ligt als uitvalsweg met een afstand van ca. 5 kilometer in de directe omgeving voor ontsluiting naar Noord en Zuid.

Beschrijving van de cultuurgrond:
De cultuurgrond heeft een oppervlakte van in totaal 11,83.30 hectare. De landbouwkavels zijn volledig gedraineerd. Een gedeelte van het perceel is voorzien van onderbemaling. In het kavelpad lopend over het midden van de kavel is op 10 plekken een pompaansluiting voor beregening aanwezig. De kavel kan derhalve beregend worden via een centrale aanvoerleiding. Er zijn in het te verkopen object 4 bronnen aanwezig waarvan 1 voorzien is van een ontijzeringsinstallatie.

De grond valt in 2 grondsoorten onder te brengen (Bron Stiboka). De grond valt onder de beschrijvingen Meerveengronden op zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 centimeter (zVz; IIIb) en Moerige Podzolgronden met een moerige bovengrond (zWp; IVu). De grond is gelijkmatig over het perceel verdeeld. Gemiddeld is er 40/50 centimeter zwarte grond welke rijk is aan humus/organische stof. Dit is met name voortgekomen uit de vermenging van zandruggen in de grond. Hiermee is de grond homogeen in de bewerking en ontwatering. Op de grondsoortenkaart van Nederland staat deze grond aangegeven gedeeltelijk als veengronden en gedeeltelijk als zand- en lössgronden.

Het woonhuis en achterhuis:
Het woonhuis is medio 1880 gesticht samen met het achterhuis.

De muren zijn op een gemetselde strokenfundering steens gemetseld zonder spouw. Het dak van het woonhuis heeft de vorm van een schilddak met 2 schoorstenen. Het dak is gedekt met pannen en voorzien van 5 veluxramen. In het object is een CV-installatie aanwezig waarvan in 2016 de ketel is vervangen. De woning is medio 1981 uitgebouwd in het achterhuis welke voorzien is van een rieten kap en in de tuinkamer is dubbelglas aanwezig. De vloeren van de woning zijn gedeeltelijk van hout (voorhuis) en gedeeltelijk van beton (achterhuis). De verdiepingsvloer is geheel in hout uitgevoerd.
Onder de woning is een grote kelder in het voorhuis gesitueerd. De tuinkamer achterin het achterhuis is de gemeenschappelijke ruimte (61 vierkante meter) waar zich ook de keuken bevindt. De totale oppervlakte welke voor wonen in gebruik is, is circa 210 vierkante meter.

De indeling is als volgt: Via de achterdeur wordt het achterhuis betreden van waaruit verschillende ruimtes zijn te bereiken. De tuinkamer met keukenblok, het kantoor, de buiten gebruik zijnde winkel, het voorhuis en enkele opslagruimtes. Vanuit de tuinkamer kan via een gang de woning worden bereikt. Aan deze gang zijn 3 slaapkamers, een toilet en doucheruimte gesitueerd. Uit de gang wordt een tussenruimte betreden waaraan deuren aanwezig zijn naar een toilet, een douche, de kelder, een slaapkamer en de gang in het voorhuis. In de gang van het voorhuis is een trapopgang aanwezig naar de verdieping met 3 slaapkamers aan een overloop. Op de begane grond zijn 3 ruimtes ingedeeld aan de gang waarvan 1 ruimte is voorzien van een wasbak.

De Koelcel:
Medio 1998 is op het erf schuin links achter het achterhuis een koelcel gezet met een oppervlakte van circa 40 vierkante meter. De goothoogte is 3,45 meter en de werkhoogte is circa 3,25 meter. De koelcel dient voor het langer bewaren van de groenten die op het bedrijf worden geteeld.

De kapschuur/wagenberging:
Tevens medio 1998 is op het erf schuin rechts achter het achterhuis een kapschuur/wagenberging gesitueerd. De oppervlakte van deze schuur is ongeveer 160 vierkante meter (8 meter diep en 20 meter breed). De spanten zijn van staal en de gordingen van hout met daarop asbestvrije golfplaten.

Potstal en werktuigberging met voorruimte:
Medio 2002 is links achter de koelcel en tegen de erfgrens een openfrontstal gebouwd in combinatie met een werktuigberging en een zelfzuivelruimte. In deze stal is plaats voor 40 – 45 stuks grootvee. De oppervlakte van de stal is binnen de spanten 350 vierkante meter. Hiervan is een oppervlakte van 245 vierkante meter in gebruik als stropot voor de ligplaatsen van de dieren. Er zijn 4 trapopgangen naar de voergang en het loopgedeelte met roosters op maaiveld is onderkelderd evenals de voergang. In deze kelders is opslagmogelijkheid aanwezig voor ca. 200 kubieke meter mest. Aan de voergang is een zelfsluitend voerhek aangebracht. In het voorgebouw van deze stal is een zuivelruimte gesitueerd met een oppervlakte van circa 75 vierkante meter inclusief koelcellen. Verder zijn in de voorruimte een melkstal (2 * 3 visgraat) aanwezig, een kalveropfokruimte en een tank/spoellokaal. De stal wordt momenteel gebruikt als jongveeopfok in het kader van een duurzame samenwerking met een biologische melkveehouder.

De veestal      
De goothoogte van de stal is aan de achterzijde 2,5 meter en aan de voorzijde bij de open zijde/voergang 4,20 meter. Het voorgebouw is spouw gemetseld en de topgevel is gepotdekseld met houten rabatdelen. De wanden van de stal en berging zijn van betonelementen en in de zijgevel achter is de gevel ook over de elementen gepotdekseld met hout. De stal is functioneel in het gebruik.
Direct achter de potstal is gelijktijdig een werktuigberging gebouwd in dezelfde vorm en met hetzelfde uiterlijk. De oppervlakte van deze werktuigberging is ongeveer 190 vierkante meter. Hierin vindt stro-opslag plaats naast het stallen van werktuigen. Vanuit deze berging is de potstal uit te mesten middels een hellingbaan. Het gehele gebouw is voorzien van stalen spanten, houten gordingen en asbestvrije golfplaten met lichtplaten.

Kas met verwerkingsruimte:
Medio 2010 is er aan de rechterzijde van het erf tegen de erfgrens een kasgebouw neergezet met ervoor een verwerkingsruimte. Deze kasruimte heeft binnen de bedrijfsvoering de functie van teeltseizoen verlengen en vervroegen. In de winterperiode wordt hier bijvoorbeeld winterpostelein en paksoi verbouwd. De kas is licht gestookt door middel van gasgestookte heaters. De breedte van het kasgebouw is 40,90 meter en de totale lengte 51,20 meter. Hiervan is 12,8 meter diepte in gebruik als verwerkingsruimte. De basis van de kas is een stalen constructie met aluminium dek. In de verwerkingsruimte is de vloer verhard met klinkers. De werkhoogte in de kas en de verwerkingsruimte is 4 meter. De luchtramen zijn bedienbaar met een klimaatsysteem. Tussen de verwerkingsruimte en de kas is een glasgevel aangebracht. Tegen de kas staat een waterbassin dat medio 2010 tegelijk met de kas is gezet.

Verhardingen:
De aanwezige verhardingen bestaan gedeeltelijk uit betonklinkers en gedeeltelijk uit beton en betontegels. Een deel van het erf is echter niet verhard. Vanaf het erf is een kavelpad aangelegd waarvan de verharding in klinkers ongeveer doorloopt tot 300 meter het land in met een breedte van ongeveer 3 meter. De totale oppervlakte verharding bedraagt circa 3.200 vierkante meter inclusief de parkeerplaats, voeropslagen (2 vlakke platen) en het kavelpad.

Natura 2000 en Nationaal landschap:
Bij onderzoek komt naar voren dat binnen een cirkel van 3 kilometer van het te taxeren object aan de Kolderveen 16 te Nijeveen een natura2000-gebied wordt gevonden bij de Wieden. Dit gebied is ook aangewezen als wetlands op de natuurkaart en tevens als Nationaal park en als Natuur Netwerk Nederland (NNN). De gronden zelf zijn vrij van natuur- of landschapsaanwijzingen.

Geldende bestemmingsplan:
Het geldende bestemmingsplan heeft ter plaatse de volgende aanduidingen:
Buitengebied: Gemeentelijk plan; Bestemmingsplan Artikel 10 (vastgesteld 3 september 2009)
Op grond onder erf en voorste grond: Agrarisch met waarden – Cultuurhistorische waarden met bouwvlak, kassen toegestaan tot een oppervlakte van 1.550 vierkante meter met daarnaast over de voorstrook een gebiedsaanduiding 48dB contour wegverkeerslawaai en op de grond gedeeltelijk Agrarisch met aanduiding Waarde – Archeologie. Gedeeltelijk op de cultuurgrond Gebiedsaanduiding Gebied waarvoor een wijzigingsbevoegdheid geldt en een geluidszone industrie op basis van een bestemmingsplan Nijeveen – Spijkerserve V en geluidszone
Nijeveen: Gemeentelijk plan; Bestemmingsplan Artikel 10 (vastgesteld 3 september 2009)
Op de grond tegen de Tussenboersweg een Enkelbestemming Agrarisch met een gedeeltelijke Dubbelbestemming Waarde – Archeologie en een wijzigingsbevoegdheid voor betreffend gebied en een geluidszone industrie op basis van een bestemmingsplan Nijeveen – Spijkerserve V en geluidszone. Door betreffend perceel loopt een gasleiding.
Van het bestemmingsplan is een uittreksel in Bijlage IV opgenomen.

Voorzieningen:
De woning is aangesloten op elektra, aardgas, water, riolering, kabel en telefoon. Er heeft aanmelding plaatsgevonden om mee te doen met de aansluiting op glasvezel. Verwacht wordt dat aansluiting halverwege 2020 zal plaatsvinden.

Milieu:
Er wordt vanuit gegaan dat er zich op het erf asbestvrije puinverhardingen bevinden. De Gemeente heeft bij navraag aangegeven dat er op het erf in 1999 een bovengrondse tank is geplaatst. Daarnaast wordt melding gemaakt van een kennisgevingsformulier van 16 oktober 1991 inzake besluit melkveehouderijen Hinderwet. Dit besluit is inmiddels vervangen door het agrarisch activiteitenbesluit waarbij na melding maximaal 200 melkkoeien en bijbehorend jongvee kan worden gehouden.
Van de gemelde gebouwen zijn bij de gemeente de bouwvergunningen aangevraagd.
Op de verdieping van het achterhuis is ten behoeve van brandwerendheid in het verleden de vloer met asbestbeplating afgedekt.
Er heeft een PAS-melding plaatsgevonden. Op het moment van verkoop zal hiernaar kritisch gekeken moeten worden inzake de (on)mogelijkheden.
Op het bedrijf zijn fosfaatrechten en betalingsrechten aanwezig.

Bezichtiging:
Uitsluitend op afspraak.

Meer informatie:
Voor meer informatie en bezichtiging kunt u contact opnemen met

De heer L. van der Lelij
Mobiel : 06 – 53 83 33 84

Van der Lelij Vastgoed; Kluisstraat 9, 8271 XD IJsselmuiden; E-mail: vdlv@lelij.nl

Aanvaarding in overleg

VRAAGPRIJS: NTB (KOSTEN KOPER EN EXCLUSIEF DE RECHTEN)

 

Foto’s object:

De veestal