Hartelijk welkom bij Van der Lelij

Bij ons kunt u terecht voor antwoorden op al uw agrarische vragen. Bovendien bieden wij u maatwerk in het zoeken naar het meest optimale resultaat. Met u worden praktijkgerichte oplossingen gezocht bij de volgende vraagstukken:

–          Verkoop van uw agrarische objecten;
–          Aankoop van uw toekomstig bedrijf;
–          Oplossingen bij het overnameproces;
–          Overleg met uw pachter of verpachter over beëindiging van de pacht;
–          Taxatie bij herwaardering grond en bedrijf;
–          Taxatie bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, verplaatsing of emigratie;
–          Advies bij kavelruil en ruilverkaveling;
–          Advies bij verkoop aan overheden en projectontwikkelaars;
–          Fiscaal maatwerk bij verkoop of verplaatsing;
–          Uitdagingen in de sfeer van ruimtelijke ontwikkelingen;

Onteigeningsadvies 

Heeft u vragen over deze of andere dan hier genoemde items?
Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw zaken worden door ons voortvarend en integer behandeld!

Bijgaand is een filmpje bijgevoegd over onteigening en alles wat hier mee te maken heeft: