Onteigening

Home / Onteigening

Onteigening

Natuurlijk zit u daar als landeigenaar niet om te springen. Toch kan de overheid zomaar bij u aankloppen om een stuk grond bij u af te dwingen. Machteloosheid. Verbazing. Misschien zelfs wel woede. Plotseling probeert iemand u uw eigendom af te nemen. In dat geval wilt u natuurlijk door een expert worden bijgestaan. Schakel daarom de hulp van Van der Lelij Vastgoed in. Wij voorzien u graag in advies en helpen u verder.

Neem contact met ons op

Verkoop van uw agrarische objecten;

Aankoop van uw toekomstig bedrijf;

Oplossingen bij het overnameproces;

Overleg met uw pachter of verpachter over beëindiging van de pacht;

Taxatie bij herwaardering grond en bedrijf;

Taxatie bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, verplaatsing of emigratie;

Advies bij kavelruil en ruilverkaveling;

Advies bij verkoop aan overheden en projectontwikkelaars;

Fiscaal maatwerk bij verkoop of verplaatsing;

Uitdagingen in de sfeer van ruimtelijke ontwikkelingen;

Wat is onteigening?

Nederland is maar een klein land. Toch hebben wij met zijn allen meer grond nodig. Om nieuwe wegen of woon-, industrie- en natuurgebieden aan te leggen bijvoorbeeld. Hier is de Staat verantwoordelijk voor. Zij proberen deze grond van de eigenaren op te kopen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij overgaan op onteigening. In dat geval wordt de grond – en alles wat daarop staat – hun eigen bezit. Voordat het zover is, moeten zij zich echter wel aan strenge eisen houden. Deze staan omschreven in de Onteigeningswet.

Hoe ziet de procedure eruit?

De procedure van onteigening bestaat uit twee fasen. In de eerste – administratieve – fase stelt de gemeente een plan op, die zij bij de regering indienen. Ook de belanghebbenden krijgen inzage en kunnen hun bedenkingen uiten. Wanneer de regering de gemeente een akkoord heeft gegeven, kunnen landeigenaren het pad naar de rechtbank bewandelen. Een rechter zal zich dan over de kwestie buigen.

Onteigening
Onteigeningsadvies

Advies van Van der Lelij Vastgoed

Agrarisch vastgoed. Dit is een vakgebied waarin Van der Lelij Vastgoed uitblinkt. Wij houden ons reeds ruim 25 jaar bezig met agrarisch vastgoedadvisering. Zo brengen wij vraag en aanbod op onze website bij elkaar. Daarnaast geven wij advies over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan: ruilverkaveling, verkoop aan overheid of projectontwikkelaars en onteigening. Ons motto? Altijd een praktijkgericht oplossing voor uw vraag of probleem.

Onteigening

Vraag direct advies over onteigening in

Een gedwongen overdracht van uw grond aan de overheid. Daar zit u als eigenaar niet op te wachten. Om deze procedure zoveel mogelijk in goede banen te leiden, bent u op zoek naar deskundig advies. Schakel hiervoor Van der Lelij Vastgoed in! Bel vandaag nog naar 038 3338357. Of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Contactgegevens

Kluisstraat 9, 8271 XD IJsselmuiden

038-3338357

 

Hét adres voor vraagstukken over agrarisch vastgoed 

Heeft u vragen over deze of andere dan hier genoemde items?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw zaken worden door ons voortvarend en integer behandeld!