Onteigening

Home / Onteigening

Onteigening

Natuurlijk zit u daar als landeigenaar niet om te springen. Toch kan de overheid zomaar bij u aankloppen om een stuk grond bij u af te dwingen. Machteloosheid. Verbazing. Misschien zelfs wel woede. Plotseling probeert iemand u uw eigendom af te nemen. In dat geval wilt u natuurlijk door een expert worden bijgestaan. Schakel daarom de hulp van Van der Lelij Vastgoed in. Wij voorzien u graag in advies en helpen u verder.

Neem contact met ons op

Verkoop van uw agrarische objecten;

Aankoop van uw toekomstig bedrijf;

Oplossingen bij het overnameproces;

Overleg met uw pachter of verpachter over beëindiging van de pacht;

Taxatie bij herwaardering grond en bedrijf;

Taxatie bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsovername, verplaatsing of emigratie;

Advies bij kavelruil en ruilverkaveling;

Advies bij verkoop aan overheden en projectontwikkelaars;

Fiscaal maatwerk bij verkoop of verplaatsing;

Uitdagingen in de sfeer van ruimtelijke ontwikkelingen;

Wat is onteigening?

Nederland is maar een klein land. Toch hebben wij met zijn allen meer grond nodig. Om nieuwe wegen of woon-, industrie- en natuurgebieden aan te leggen bijvoorbeeld. Hier is de Staat verantwoordelijk voor. Zij proberen deze grond van de eigenaren op te kopen. Lukt dit niet? Dan kunnen zij overgaan op onteigening. In dat geval wordt de grond – en alles wat daarop staat – hun eigen bezit. Voordat het zover is, moeten zij zich echter wel aan strenge eisen houden. Deze staan omschreven in de Onteigeningswet.

Wanneer kan onteigening plaatsvinden?

Onteigening komt relatief weinig voor. Toch kan het iedereen overkomen: zowel bedrijven als particulieren. De overheid kan hiertoe overgaan, wanneer een bepaald stuk grond nodig is voor het realiseren van een belangrijk project. Denk hierbij aan het aanleggen van een openbare weg of een industrieterrein. Pas wanneer u – de grondeigenaar – en de overheid het niet eens kunnen worden over een aankoop of vergoeding, mag de overheid overgaan tot de onteigening van uw perceel.

Om een stuk grond te mogen onteigenen, moet de doelstelling van de overheid aan strenge eisen voldoen. Onteigening is namelijk alleen toegestaan wanneer dit het algemeen belang dient. Eigendom is een fundamenteel recht. Hiervan kan dus alleen onder strikte, wettelijke voorwaarden van afgeweken worden.

Volledige schadeloosstelling

Wie te maken krijgt met de onteigening van grond, wordt in zijn of haar eigendomsrecht aangetast. Omdat dit een fundamenteel recht is, staat daar ook een vergoeding tegenover. De grondbezitter wordt door de staat namelijk volledig schadeloos gesteld. U moet – na de onteigening – in een gelijke vermogens- en inkomenspositie verkeren. Zeker in het geval dat u uw bedrijf ergens anders voorzet – en er dus sprake is van verplaatsing – heeft u recht op een volledige vergoeding.

Wordt u tijdens de onteigening van uw grond schadeloos gesteld? Dan is de uiteindelijke vergoeding afhankelijk van:

  • De werkelijke waarde van de onteigende zaak;
  • De waardevermindering van de overgebleven grond;
  • De bijkomende, persoonlijke schade.

In het laatste punt wordt de bijkomende schade genoemd. Dit kan bestaan uit zaken, zoals: inkomensschade, aankoopkosten, verhuis- en inrichtingskosten. Let wel: emotionele schade wordt niet vergoed.

Hoe ziet de procedure eruit?

De procedure van onteigening bestaat uit twee fasen. In de eerste – administratieve – fase stelt de gemeente een plan op, die zij bij de regering indienen. Ook de belanghebbenden krijgen inzage en kunnen hun bedenkingen uiten. Wanneer de regering de gemeente een akkoord heeft gegeven, kunnen landeigenaren het pad naar de rechtbank bewandelen. Een rechter zal zich dan over de kwestie buigen.

Onteigening
Onteigeningsadvies

Advies van Van der Lelij Vastgoed

Agrarisch vastgoed. Dit is een vakgebied waarin Van der Lelij Vastgoed uitblinkt. Wij houden ons reeds ruim 25 jaar bezig met agrarisch vastgoedadvisering. Zo brengen wij vraag en aanbod op onze website bij elkaar. Daarnaast geven wij advies over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan: ruilverkaveling, verkoop aan overheid of projectontwikkelaars en onteigening. Ons motto? Altijd een praktijkgericht oplossing voor uw vraag of probleem.

Onteigening

Vraag direct advies over onteigening in

Een gedwongen overdracht van uw grond aan de overheid. Daar zit u als eigenaar niet op te wachten. Om deze procedure zoveel mogelijk in goede banen te leiden, bent u op zoek naar deskundig advies. Schakel hiervoor Van der Lelij Vastgoed in! Bel vandaag nog naar 038 3338357. Of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Contactgegevens

Kluisstraat 9, 8271 XD IJsselmuiden

038-3338357

 

Hét adres voor vraagstukken over agrarisch vastgoed 

Heeft u vragen over deze of andere dan hier genoemde items?

Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

Uw zaken worden door ons voortvarend en integer behandeld!